Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Publikováno od:

01.12.2022

Publikováno do:

29.01.2023

Zodpovědná osoba:

Kamila Růžičková