Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt od 29. 4. do konání voleb

Publikováno od:

29.04.2024

Publikováno do:

09.06.2024

Zodpovědná osoba:

Kamila Růžičková