Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost z rozpočtu obce

Publikováno od:

12.04.2022

Publikováno do:

12.04.2025

Zodpovědná osoba:

Kamila Růžičková