Rozpočtové opatření č. 1/2023

Publikováno od:

26.01.2023

Publikováno do:

31.12.2023

Zodpovědná osoba:

Kamila Růžičková