OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Publikováno od:

22.12.2021

Publikováno do:

31.12.2022

Zodpovědná osoba:

Martina Remešová

Přiložené soubory: