Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Publikováno od:

18.12.2020

Publikováno do:

05.01.2021

Zodpovědná osoba:

Kamila Čelovská

Přiložené soubory: