Obecnězávazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností

Publikováno od:

30.06.2016

Publikováno do:

18.07.2016

Zodpovědná osoba:

Remešová