Obecně závazná vyhláška obce Dolní Studénky č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Publikováno od:

20.12.2019

Publikováno do:

07.01.2020

Zodpovědná osoba:

Kamila Čelovská

Přiložené soubory: