Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní Studénky

Publikováno od:

04.12.2015

Publikováno do:

22.12.2015

Zodpovědná osoba:

Remešová

Přiložené soubory: