Obecně závazná vyhláška 2/2023 - zrušovací ustanovení

Publikováno od:

26.06.2023

Publikováno do:

18.07.2023

Zodpovědná osoba:

Kateřina Homolková