Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využivání a odstraňování komunálních odpadů

Publikováno od:

08.12.2017

Publikováno do:

28.12.2017

Zodpovědná osoba:

Remešová

Přiložené soubory: