Obecně závazná vyhláška č. 01/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Publikováno od:

09.09.2011

Publikováno do:

29.09.2011

Zodpovědná osoba:

Remešová