Úplná uzavírka mostu přes Desnou z Dolních Studének na Šumperk od 29.6.2022 do 2.9.2022 a jízdní řády výlukových autobusových linek

24.06.2022
Oznamujeme občanům, že v průběhu letních prázdnin, t.j. ve dnech

29. 6. 2022 - 2. 9. 2022

bude uzavřena silnice III/3703 mezi Dolními Studénkami a Šumperkem z důvodu opravy mostu přes řeku Desnou.

Objížďka bude vedena kolem Třemešských rybníků.

Cyklostezka nebude opravami dotčena.
Informace k autobusové dopravě:
KIDSOK (Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje) informuje občany, že v termínu 29. 6. 2022 – 29. 8. 2022 bude uzavřen most na silnici III/3703 u Dolních Studének přes řeku Desnou. Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd, proto spoje linek 203 (930203, 931203), 932217, 930279 a 280 (930280, 933280) budou jezdit po objízdné trase. V této souvislosti byly vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Zastávka Šumperk,stadion nebude obsluhována uvedenými linkami s náhradou v zast. Šumperk,Pramet.

Zastávky Šumperk,PVT nebude obsluhována uvedenými linkami bez náhrady.

Zastávka Dolní Studénky,Králec,rozc.MK nebude obsluhována s náhradou v zast. Dolní Studénky,Králec,rozc. (na hlavní silnici).

Zastávka Dolní Studénky,Králec bude obsluhována všemi spoji, které dnes zastavují v zast. Dolní Studénky,Králec,rozc. nebo Dolní Studénky,Králec,rozc.MK.
https://www.dolnistudenky.cz/pool/obec/upload/L930279_220629_513619.pdf

https://www.dolnistudenky.cz/pool/obec/upload/L932217_220629_513622.pdf

https://www.dolnistudenky.cz/pool/obec/upload/Linka_203.pdf
https://www.dolnistudenky.cz/pool/obec/upload/Linka_280.pdf
Zpět na výpis aktualit