Svoz nebezpečných odpadů dne 22.10.2022

21.09.2022

NEBEZPEČNÉ ODPADY – sběr a svoz

v sobotu 22.10.2022

Harmonogram svozu:

Čas

Místo

8:00

u otočky u kostela

8:10

u hasičské zbrojnice

8:20

u obecního úřadu

8.30

u kříže

8:50

u Holoubků

9:00

u trafa Králec

9:20

Třemešek č.p. 64

Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního odpadu:

 • barvy, lepidla, pryskyřice,
 • provozní náplně z automobilů (oleje, brzdové kapaliny atd.),
 • olejové filtry,
 • vyřazené léky,
 • olověné akumulátory,
 • galvanické články,
 • zářivky a výbojky,
 • textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpečnými látkami,
 • obaly znečištěné nebezpečnými látkami,
 • obaly od sprejů,
 • televizory, ledničky,
 • vyřazené chemikálie a další podobné nebezpečné odpady.

Mezi nebezpečný odpad nepatří např.:

 • ledničky bez chladicích zařízení, televizory bez obrazovek, komunální a stavební odpad apod.

Nebezpečný odpad je třeba odevzdávat přímo pracovníkovi společnosti

SUEZ CZ a.s. na jednotlivých stanovištích.

NEODKLÁDAT PŘEDEM! Děkujeme.

Zpět na výpis aktualit