poplatky TKO - splatnost 30. 9. 2020

14.08.2020

Poplatek za TKO je splatný 30. 9. 2020

Poplatky je možno hradit hotově na OÚ Dolní Studénky nebo převodem na účet obce

č. ú. 103187365/0300,

VS: občané z Dolních Studének 1340 + Vaše č.p.

VS: občané z Králce a Třemešku 13405 + Vaše č.p.
Pokud platíte za více osob, jste povinni označit osoby, za které poplatek hradíte.

Výše poplatku: 500,-- Kč / osoba / rok.

250,-- Kč / student / rok - jen po předložení potvrzení o studiu do 30. 9. příslušného kalendářního roku v opačném případě nárok na slevu zaniká. (Studenti, kteří jsou ubytovaní na internátu nebo na koleji.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poplatek za TKO – rekreační objekt v obci

- 500,-- Kč / rekreační objekt v obci / rok

- 500,-- Kč/ stavba pro individuální rekreaci – zahrádkářská chata / rok

Zpět na výpis aktualit