Poplatky na rok 2022

03.01.2022

Poplatek za TKO pro rok 2022 je splatný 30. 9. 2022

Upozorňujeme občany, že došlo ke zvýšení poplatkové povinnosti za TKO na částku 700,--Kč. Poplatky je možno uhradit hotově na pokladně obecního úřadu či bezhotovostním převodem na účet obce, nevyčkávejte tak na písemné upomínky či platební výměry.

Poplatek je roční a platí se pouze jednou splátkou v průběhu roku 2022.

Poplatek za TKO

700,-- Kč / osoba / rok

350,-- Kč / student / rok - jen po předložení potvrzení o studiu do 30. 9. příslušného kalendářního roku v opačném případě nárok na slevu zaniká

(Studenti, kteří jsou ubytovaní na internátu nebo na koleji – nutno doložit potvrzení o studiu)

Číslo účtu: 103187365/0300

VS: občané z Dolních Studének 1340 + Vaše č.p.

VS: občané z Králce a Třemešku 13405 + Vaše č.p.
Pokud platíte za více osob, jste povinni označit osoby, za které poplatek hradíte.

Poplatek za TKO - RO pro rok 2022 je splatný 30. 9. 2022

Poplatek za TKO – rekreační objekt v obci

700,-- Kč / rekreační objekt v obci / rok

700,-- Kč/ stavba pro individuální rekreaci – zahrádkářská chata / rok

Poplatek je roční a platí se pouze jednou splátkou v průběhu roku 2022.

…………………………………………………………………………………….

Poplatek za PSA pro rok 2022 je splatný do 31.3.2022.

Poplatek za psa

150,-- Kč / 1 pes v domácnosti

200,-- Kč / každý další pes v domácnosti

Poplatek je roční a platí se pouze jednou splátkou do 31.3.2022.

Číslo účtu: 103187365/0300
VS: občané z Dolních Studének 1341 + Vaše č. p.

VS: občané z Králce a Třemešku 13415 + Vaše č.p.
Do poznámky uveďte jméno plátce.

Zpět na výpis aktualit