Placení poplatku za TKO pro rok 2022 - splatnost do 30.9.2022

21.09.2022

Obecní úřad Dolní Studénky upozorňuje všechny občany na splatnost poplatku za TKO na rok 2022, která končí v pátek dne 30.9.2022.

Poplatek je nutno do té doby uhradit hotově na pokladně OÚ Dolní Studénky nebo bezhotovostním převodem na účet obce.

Nevyčkávejte tak na písemné upomínky nebo platební výměry, kde se k základní sazbě poplatku přidá navýšení poplatku.

Poplatek za TKO pro rok 2022 je splatný 30. 9. 2022

Upozorňujeme občany, že došlo ke zvýšení poplatkové povinnosti za TKO na částku 700,--Kč. Poplatky je možno uhradit hotově na pokladně obecního úřadu či bezhotovostním převodem na účet obce, nevyčkávejte tak na písemné upomínky či platební výměry.

Poplatek je roční a platí se pouze jednou splátkou v průběhu roku 2022.

Poplatek za TKO

700,-- Kč / osoba / rok.

350,-- Kč / student / rok - jen po předložení potvrzení o studiu do 30. 9. příslušného kalendářního roku v opačném případě nárok na slevu zaniká

(Studenti, kteří jsou ubytovaní na internátu nebo na koleji – nutno doložit potvrzení o studiu)

Číslo účtu: 103187365/0300

VS: občané z Dolních Studének 1340 + Vaše č.p.

VS: občané z Králce a Třemešku 13405 + Vaše č.p.
Pokud platíte za více osob, jste povinni označit osoby, za které poplatek hradíte.

Poplatek za TKO - RO pro rok 2022 je splatný 30. 9. 2022

Poplatek za TKO – rekreační objekt v obci

700,-- Kč / rekreační objekt v obci / rok

700,-- Kč/ stavba pro individuální rekreaci – zahrádkářská chata / rok

Poplatek je roční a platí se pouze jednou splátkou v průběhu roku 2022.

Zpět na výpis aktualit