splatnost poplatků za TKO (na 2. pololetí roku 2019)

20.08.2019

Poplatek za TKO

500,-- Kč / osoba / rok.

250,-- Kč / student / rok - jen po předložení potvrzení o studiu

(Studenti, kteří jsou ubytovaní na internátu nebo na koleji.)

Splatnost poplatku pro II. pololetí do 30. 9. 2019.

Číslo účtu: 103187365/0300

VS: občané z Dolních Studének 1340 + Vaše č.p.

VS: občané z Králce a Třemešku 13405 + Vaše č.p.
Do poznámky uveďte jméno plátce/plátců.

Zpět na výpis aktualit