Informace pro občany ČR, kteří mají zrušený trvalý pobyt - adresa v sídle ohlašovny